Yttrande över remiss: Ändringar i EU:s vapendirektiv

Naturvårdsverket har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv.

Sidan senast uppdaterad: 4 februari 2016Sidansvarig: Ola Larsson