Yttrande till Miljö- och energidepartementet – Ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EU:s avfallsbeteckning

Naturvårdsverket har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet den 10 september 2015.

Sidan senast uppdaterad: 3 december 2015