Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier

Naturvårdsverket har yttrat sig över betänkande om skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier.

Sidan senast uppdaterad: 26 maj 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz