Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser om upphandling

Naturvårdsverket har yttrat sig till Finansdepartementet den 19 november 2015.

Sidan senast uppdaterad: 23 november 2015Sidansvarig: Ola Larsson