Yttrande över förslag till ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobränslen

Naturvårdsverket har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet den 12 november 2015.

Sidan senast uppdaterad: 13 november 2015Sidansvarig: Björn Pettersson