Yttrande över betänkandet Nya regler för AP-fonderna

Naturvårdsverket har yttrat sig till Finansdepartementet den 22 oktober 2015.

Sidan senast uppdaterad: 27 oktober 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz