Yttrande över betänkandet En förvaltning som håller ihop

Naturvårdsverket har yttrat sig över Näringsdepartementets betänkande En förvaltning som håller ihop.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz