Yttrande över Boverkets rapport 2015:28 - Åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Naturvårdsverket har yttrat sig till Näringsdepartementet den 3 december 2015.

Sidan senast uppdaterad: 4 december 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz