Yttrande Redovisning av regeringsuppdrag om strategi för svensk viltförvaltning

Naturvårdsverket har inga synpunkter.

Sidan senast uppdaterad: 3 december 2015