Yttrande Energimyndigheten, Rapport Havsbaserad vindkraft - Miljö- och energidepartementet

Naturvårdsverket har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet den 9 juli 2015.

Sidan senast uppdaterad: 3 december 2015