Yttrande över förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Naturvårdsverket har yttrat sig över förslag från Boverket.

Sidan senast uppdaterad: 31 augusti 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz