Smarta elnät – Planera för effekt

Naturvårdsverkets yttrande till Miljö- och energidepartementet över slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät – Planera för effekt!