Även nyanlagda biotoper behöver skyddas

Det är angeläget att främja miljö- och naturvårdsinsatser i jordbrukslandskapet. Men det är tveksamt om lättnader i det generella biotopskyddet skulle främja tillkomsten av nyskapade mark- eller vattenområden (biotoper).

Sidan senast uppdaterad: 27 februari 2015Sidansvarig: Marianne Wetterin