Skattefrihet för ideell försäljning av second hand

Naturvårdsverket ställer sig positivt till skattefrihet för ideell second hand. Yttrande till Finansdepartementet 2015-05-28.

Sidan senast uppdaterad: 18 juni 2015Sidansvarig: Elin Forsberg