Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?

Naturvårdsverket har yttrat sig till Finansdepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 31 augusti 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz