Yttrande om överprövning av beslut om jakt på stora rovdjur

Näringsdepartementet har haft en snabb remiss om överprövning av länsstyrelsens beslut om skydds- och licensjakt på stora rovdjur.

Sidan senast uppdaterad: 6 november 2015Sidansvarig: Gunilla Ewing Skotnicka