Regeringen får avgöra om myggbekämpning kan tillåtas i Nedre Dalälven

Liksom tidigare år bör regeringen pröva frågan om tillåtlighet kan ges till myggbekämpning i Nedre Dalälven med bekämpningsmedlet VectoBac G, anser Naturvårdsverket. Om regeringen tycker att tillåtlighet kan ges, kan Naturvårdsverket fatta beslut om tillstånd för bekämpning.

Sidan senast uppdaterad: 13 februari 2015Sidansvarig: Yvonne Lundell