Regeringen får avgöra om bekämpning av mygg kan tillåtas i Nedre Dalälven

Regeringen bör pröva frågan om tillåtlighet kan ges till bekämpning av mygg i Nedre Dalälven med bekämpningsmedlet VectoBac G, anser Naturvårdsverket. Om regeringen tycker att tillåtlighet kan ges, kan Naturvårdsverket fatta beslut om tillstånd för bekämpning.

Sidan senast uppdaterad: 13 februari 2015Sidansvarig: Yvonne Lundell