Promemorian Avlägsnande av vrak

Naturvårdsverket är positiv till förslaget att införa vrakkonventionens regler. Yttrande till Justitiedepartementet den 25 juni 2015.

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz