Överklagande av beslut om tillägg till föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Rocksjön i Jönköpings kommun

Naturvårdsverket har inga synpunkter.

Sidan senast uppdaterad: 5 februari 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz