Näringsdepartementet - Remiss: Boverkets rapport 2015:32 - Ovårdade tomter och förfallna byggnader, N2015/06680/PUB

Naturvårdsverket har inga synpunkter.

Sidan senast uppdaterad: 3 december 2015