Kaolingruva på Billinge fälad

Svenska Kaolin AB har ansökt om gruvverksamhet i Skåne för att utvinna kaolin.