Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020

Naturvårdsverket har yttrat sig över Regeringskansliets promemoria Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet. Verket menar att det saknas en bedömning av miljökonsekvenserna av en ökad ambitionsnivå, att el som produceras från torv inte bör stödjas samt att en ökad förnybar elproduktion i Sverige kan leda till minskade utsläpp i andra länder.

Sidan senast uppdaterad: 6 mars 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz