Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudet

Naturvårdsverket stöder regeringens förslag till genomförande av ändringar i EU:s batteridirektiv och kemikalieregistreringsförordning, Reach. Vi skulle dessutom vilja se en ytterligare samordning av svenska producentansvars-bestämmelser. Yttrande till Miljö- och energidepartementet den 25 juni 2015.

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz