Förbättrat genomförande av industriutsläppsdirektivet (IED)

Regeringens förslag kommer att förbättra tillsynen av industriutsläppsverksamheter genom införandet av tillsynsprogram för IED-verksamheter. Det är däremot viktigt att krav på vem som beslutar om befintliga planeringsdokument för tillsyn inte tas bort. Yttrande till Regeringskansliet 2015-06-26.

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2015Sidansvarig: Maria Enroth