Farokonventionen – ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde

Naturvårdsverket lämnar inga synpunkter på remissens innehåll. Yttrande till Kulturdepartementet 2015-04-27.

Sidan senast uppdaterad: 9 juni 2015Sidansvarig: Katrin Nilsson Taylor