Yttrande över betänkandet Energiskatt på el

Naturvårdsverket har yttrat sig till Finansdepartementet 17 december 2015.

Sidan senast uppdaterad: 18 december 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz