Yttrande över förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030

Naturvårdsverket har lämnat yttrande till Miljö- och energidepartementet 17 december 2015.

Sidan senast uppdaterad: 18 december 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz