Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Naturvårdsverket framhåller bland annat att samhällsekonomiska konsekvenser bör lyftas fram och breddas samt att ekosystemtjänsterna tydligare bör tas in i strategin. Yttrande till Näringsdepartementet 2015-06-11.

Sidan senast uppdaterad: 18 juni 2015Sidansvarig: Jenny Oltner