En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter

Naturvårdsverket har yttrat sig om Finansdepartementets PM En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter.

Sidan senast uppdaterad: 8 oktober 2014Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz