Yttrande till Finansdepartementet

Naturvårdsverket har yttrat sig angående regeringens föreslagna ändringar av lagen (1994:1776) om skatt på energi gällande beskattning av vissa biodrivmedel.

Sidan senast uppdaterad: 5 augusti 2014Sidansvarig: Marie Larsson