Yttrande över betänkandet försvarsfastigheter i framtiden

Naturvårdsverket anser att frågor rörande natur- och friluftsvärden i allt för liten utsträckning har behandlats i utredningen. Dessa intressen bör i den fortsatta hanteringen av försvarsfastigheterna ges en väsentligt större uppmärksamhet.

Sidan senast uppdaterad: 9 december 2014Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz