Yttrande över Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Naturvårdsverket har yttrat sig över Finansdepartementets ärende nr Fi2014/2293.

Sidan senast uppdaterad: 2 juli 2014Sidansvarig: Louise Bednarz