Yttrande över Informationsansvar enligt Inspiredirektivet; ändringar i EU-förordning

Naturvårdsverket har fått ”Informationsansvar enligt Inspiredirektivet: ändringar i EU-förordning”, M2014/2055/R" på remiss av Miljödepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2016Sidansvarig: Hernán De Angelis