Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag (KOM(2014)397 final) till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponidirektivet, ELV-direktivet, WEEE-direktivet och batteridirektivet). M2014/1708/Ke

Sidan senast uppdaterad: 3 november 2014Sidansvarig: Catarina Östlund