Yttrande om Havsmiljöinstitutets framtida uppgifter och organisation

Naturvårdsverkets yttrande över skrivelse till regeringen om Havsmiljöinstitutets framtida uppgifter och organisation.

Sidan senast uppdaterad: 11 november 2015Sidansvarig: Marcus Öhman