Förslag for att minska problemen med massförekomst av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven

Yttrande över remiss M 2013/3034/Nm om redovisning av förslag för att minska problemen med massförekomst av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven. 2014-06-30.

Sidan senast uppdaterad: 30 juni 2014Sidansvarig: Elisabeth Öhman