Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande

Yrkeskvalifikationsdirektivet ska genomföras i svensk rätt och förvaltning. I och med detta föreslås bland annat att rovdjursinventerare/kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer framöver ska omfattas av yrkeskvalifikationsdirektivets tillämpningsområde. I det aktuella förslaget anges att Naturvårdsverket ska ha rollen som behörig myndighet i fråga om kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer.

Sidan senast uppdaterad: 27 augusti 2014Sidansvarig: Klas Allander