Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Naturvårdsverket har fått remissen ”Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31)” från Arbetsmarknadsdepartementet. Naturvårdsverket är övergripande positivt inställt till utredningens förslag, men lämnar inga detaljerade synpunkter på remissen.

Sidan senast uppdaterad: 23 oktober 2014Sidansvarig: Katrin Nilsson Taylor