Vildsvin och viltskador

Naturvårdsverket har yttrat sig över Jaktlagsutredningens delbetänkande Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt (SOU 2014:54).

Sidan senast uppdaterad: 24 november 2014Sidansvarig: Ola Larsson