Utredningen om fossilfri fordonstrafik

Utredningen har tittat på hur transportsektorns utsläpp och beroende av fossila bränslen kan minska i linje med visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Naturvårdsverket är positivt till utredningens förslag.

Sidan senast uppdaterad: 19 maj 2014Sidansvarig: Gunilla Sallhed