Överskridna gränsvärden för större partiklar

Underlag för svar på förväntat motiverat yttrande i fråga om överskridna gränsvärden för större partiklar (PM10) i luften enligt luftkvalitetsdirektivet.

Sidan senast uppdaterad: 18 september 2014Sidansvarig: Matthew Ross-Jones