Ytterligare åtgärder som kan undantas från bygglov – friggebodar med mer

Boverkets förslag om ytterligare undantag från bygglov för friggebodar innebär inte någon lättnad i tillämpningen av bestämmelserna om strandskyddsdispens. Det kan behöva uppmärksammas vid informationsinsatser om förslaget genomförs, anser Naturvårdsverket. Yttrande till Socialdepartementet 9 januari 2014.

Sidan senast uppdaterad: 10 januari 2014Sidansvarig: Yvonne Lundell