Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Naturvårdsverket har yttrat sig över regeringens utredning om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster (M2013/2279/Nm). Många av förslagen kommer att leda till att värdet av ekosystemtjänster synliggörs.

Sidan senast uppdaterad: 10 januari 2014Sidansvarig: Ulrika Hagbarth