Ny nationell avgiftsreglering för biologiska växtskyddsmedel

Naturvårdsverkets yttrande över Förslag till ny nationell reglering om avgifter för ansökningar som rör mindre användningsområden, små odlingsarealer, dispenser för att undanröja fara och biologiska växtskyddsmedel.

Sidan senast uppdaterad: 27 augusti 2014Sidansvarig: Louise Bednarz