Naturvårdsverket ser positivt på PSI-direktivets syfte

Naturvårdsverket ser positivt på PSI-direktivets syfte att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av offentlig information.

Sidan senast uppdaterad: 23 juni 2014Sidansvarig: Andrea Mesko Pettersson