I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

Naturvårdsverket har yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler" (SOU 2014:35)

Sidan senast uppdaterad: 31 oktober 2014Sidansvarig: Katrin Nilsson Taylor