Förslag till svenskt genomförande av gårdsstöd 2015-2020

Naturvårdsverket har yttrat sig över Gårdsstödet 2015-2020 förslag till svenskt genomförande (Ds 2014:6). Naturvårdsverket tycker det är viktigt att stödet till traditionella fodermarker inte sänks, utan istället förstärks. Det är också viktigt med fortsatt stöd som gynnar våtmarker och minskar läckage av växtnäring eller växtskyddsmedel till vattendrag.