Förslag till ändringar i lagstiftningen om handel med utsläppsrätter

Yttrande över förslag till ändringar i lagstiftningen om handel med utsläppsrätter rörande bland annat frågor om kontoföring och avgifter (M2013/1784/R).

Sidan senast uppdaterad: 18 september 2014Sidansvarig: Ulla Jennische