Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Naturvårdsverket har yttrat sig över betänkandet Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen. Naturvårdsverket ställer sig bakom inriktningen på utredningens uppdrag att minska och förenkla uppgiftslämnandet från företagen till de statliga myndighetema - men anser att det är olämpligt att kraven på uppgiftslämnande hanteras skilt från övriga e-förvaltningsfrågor.

Sidan senast uppdaterad: 20 maj 2014Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz