Energieffektiviserande renovering av byggnader

Naturvårdsverkets yttrande över remiss av Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader.